Ngữ tộc Khasi-Khơ Mú

Ngữ tộc Khasi-Khơ Mú
(controversial)
Geographic
distribution
Bắc Bán đảo Đông Dương
Linguistic classification Austroasiatic
  • Ngữ tộc Khasi-Khơ Mú
Subdivisions
Glottolog khas1273  (partial match[1])[2]

Ngữ tộc Khasi-Khơ Mú (Khasi-Khmu)[1] là một nhánh chính của ngữ hệ Nam Á, gồm ngôn ngữ của các sắc tộc phân bố ở vùng Đông Nam Á, theo phân loại của Diffloth (2005).[3]

Phân loại

Template:Clade Tuy nhiên, Paul Sidwell (2009, 2011) lưu ý rằng KhmuPakan, hoặc ít nhất là ngữ chi Mảng (ngữ chi Palyu), xuất hiện là chi nhánh độc lập, và sự kết nối hợp lệ chỉ là Khasi-Palaung.[4]

Ngữ chi Pakan gần đây được mô tả mở rộng, với một số trong ngữ chi Mảng và số khác trong Palaung.

Tham khảo

  1. 1,0 1,1 Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Khasi–Palaung". Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Khasi–Palaung". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. 
  3. Diffloth, Gérard 2005. "The contribution of linguistic palaeontology and Austroasiatic". in Laurent Sagart, Roger Blench and Alicia Sanchez-Mazas, eds. The Peopling of East Asia: Putting Together Archaeology, Linguistics and Genetics. 77–80. London: Routledge Curzon.
  4. Sidwell, Paul (2009). Classifying the Austroasiatic languages: history and state of the art. LINCOM studies in Asian linguistics, 76. Munich: Lincom Europa.


Thể loại:Ngữ hệ Nam Á