Nghị viện

Template:Chú thích trong bài Template:Xem thêm

[[Tập tin:Unibicameral Map.svg|400px|nhỏ|
  Các quốc gia có lưỡng viện lập pháp.
  Các quốc gia có độc viện lập pháp.
  Các quốc gia không có cơ quan lập pháp.
]]

Nghị viện là cơ quan lập pháp, đặc biệt tại các quốc gia có hệ thống chính quyền dựa trên kiểu hệ thống Westminster như Vương quốc Anh. Mô hình nghị viện được áp dụng tại nhiều nước châu Âu, một số nước châu Á, châu Phi và Liên minh châu Âu (xem Nghị viện châu Âu).

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai

Thể loại:Lập pháp Thể loại:Hệ thống Westminster Thể loại:Cơ quan lập pháp Thể loại:Chính thể