Nguyên

Nguyên trong tiếng Việt có thể chỉ các đối tượng:

Xem thêm: Yuan Template:Trang định hướng