Nguyễn Duy Hùng

Nguyễn Duy Hùng có thể là:

  • Nguyễn Duy Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Đại biểu Quốc hội Việt Nam tỉnh Nghệ An
  • Nguyễn Duy Hùng (thiếu tướng), NGND.GS.TS., Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân

Template:Trang định hướng