Open main menu

Là gì Wiki β

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1944) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, thuộc đoàn đại biểu Hải Phòng.[1]. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và hiện là Chủ tịch Hội Dạy nghề Việt Nam [2].

Tham khảo