Nhà cách mạng

Nhà cách mạng (tiếng Anh: revolutionary hoặc revolutionist) là một người tham gia tích cực hoặc ủng hộ cách mạng. Ngoài ra, thuật ngữ revolutionary khi được dùng như một tính từ còn chỉ đến một điều gì đó có tác động lớn và đột ngột lên xã hội hay lên một vài khía cạnh của nỗ lực con người.

Danh sách những nhà cách mạng nổi tiếng

Xem thêm

Template:Multicol

Template:Multicol-break

Template:Multicol-end

Tham khảo

Template:Sơ khai