Nhà giáo Ưu tú

(Redirected from Nhà giáo ưu tú)

Template:Chú thích trong bài Nhà giáo Ưu tú là danh hiệu do Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Quốc gia xét và Chủ tịch nước Việt Nam ký quyết định trao tặng cho những nhà giáo đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục của đất nước hai năm một lần vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Tiêu chuẩn

4 tiêu chuẩn chính là:

  1. Đạo đức: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu, chăm sóc, giáo dục học sinh, sinh viên; gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên và đồng nghiệp noi theo;
  2. tài năng sư phạm xuất sắc, có công lớn trong sự nghiệp giáo dục của dân tộc;
  3. ảnh hưởng trong ngành và trong xã hội;
  4. thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai