Nhà hóa học

Template:Chú thích trong bàiMột nhà hóa học là một nhà khoa học chuyên môn về lĩnh vực hóa học,tính chất các chất hóa học, thành phần, phát minh ra chất mới, thay thế, chế biến và sản phẩm, góp phần nâng cao kiến thức cho thế giới. Các nhà hóa học làm việc tại các trường đại học với các chức vụ như giáo sư, nhà nghiên cứu, hoặc trong các phòng thí nghiệm của các xí nghiệp.

Sau đây là danh sách của một số các nhà hóa học nổi tiếng.


Template:CompactTOC2

A

B

C

D

E

F

G

H

quy tắc HUND

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tham khảo

Hóa học