Nhà soạn nhạc

Template:Chú thích trong bài Nhà soạn nhạc (tiếng Anh: composer) là người sáng tác âm nhạc. Khái niệm này đặc biệt được chỉ tới những người sáng tác âm nhạc bằng các dạng nốt nhạc, sau đó cho phép những người khác biểu diễn tác phẩm âm nhạc của mình.

Khái niệm "nhà soạn nhạc" thường được dùng để chỉ những nhà soạn nhạc trong âm nhạc cổ điển của phương Tây. Trong âm nhạc đại chúngâm nhạc dân tộc thì nhà soạn nhạc lại thường được gọi là "nhạc sĩ".

Xem thêm

Template:Thể loại Commons

Tham khảo

Template:Sơ khai nhạc cổ điển

Thể loại:Nghề nghiệp trong công nghiệp âm nhạc Thể loại:Thuật ngữ âm nhạc Thể loại:Nghệ thuật