Nhà viết kịch

[[Tập tin:Shakespeare.jpg|thumb|180px|William Shakespeare]] Nhà viết kịch là người sáng tác kịch. Những nhà viết kịch đầu tiên của văn học phương Tây với nhãng tác phẩm còn sót lại là những người Hy Lạp cổ đại. Những vở kịch đầu tiên này được viết trong những cuộc thi giữa những nhà viết kịch ở Athen cổ đại[1] tổ chức vào thế kỉ 5 TCN.

Chú thích

  1. Fraser, Neil. Theatre History Explained, The Cowood Press, 2004, page 11

Kịch Viết kịch