Nhân Chứng Giê-hô-va

Template:Chú thích trong bài Nhân chứng Giê-hô-va là một tôn giáo mà niềm tin của họ dựa trên Kinh Thánh Ki-tô giáo.

Tên của tôn giáo này được dựa vào câu Kinh Thánh được ghi trong Ê-sai 43:10-12: "Ðức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy-tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Ðức Chúa Trời nào tạo-thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa. Ấy chính ta, chính ta là Ðức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu-chúa nào khác. Ấy chính ta là Ðấng đã rao-truyền, đã giải-cứu, và đã chỉ-bảo, chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Ðức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng, và ta là Ðức Chúa Trời!". Họ luôn giữ sự trung lập trong các vấn đề chính trị như Chúa Giê-su đã từ chối không làm vua khi dân Giu-đa muốn tôn ngài làm vua.

Giáo lý

Nhiều giáo lý của tôn giáo này khác biệt với các giáo lý của các giáo phái Ki-tô giáo khác, như họ không công nhận giáo lý Một Chúa Ba Ngôi, Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa, hình phạt đời đời trong hỏa ngục, linh hồn bất tử, sau khi chết được lên trời, v.v... Họ chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời có tên là Giê-hô-va. "Vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Jesus Christ là Đấng Cha đã sai xuống"(Giăng 17:3) Do đó, nhiều tôn giáo khác không công nhận giáo phái này là Ki-tô giáo (những người tin vào Chúa Giê-su Ki-tô). Tháp canh dựa trên niềm tin và giáo lý nguyên thủy và mở rộng của Charles Taze Russell, thẩm phán Joseph Franklin Rutherford, và những người thừa kế của họ. Các cơ quan chủ quản của Kinh Thánh Tháp canh và Luận văn Xã Hội là cơ quan trong một giáo phái mà tuyên bố chỉ có họ mới có quyền giải thích Kinh Thánh, đây là việc làm trái ngược với lời tiên tri ở Khải Huyền 5:1-6 và Khải Huyền 22:16 tức là dù các thiên sứ trên trời có quyền phép hay là loài người dưới đất đều không có thể tự giải thích Kinh Thánh mà duy nhất chỉ có Chúa Jesus đến lần thứ 2 mới có thể giải thích (tuy nhiên họ cho rằng họ mới là môn đồ chân chính của Đấng Ki-Tô nên họ có ân phước được chúa Jesu soi sáng để hiểu kinh thánh, ngoài ra kinh thánh để dùng cho việc dạy dỗ nhân loại hiểu biết về đấng tạo hóa chứ không hẳn là một cuốn sách quá huyền bí đến nỗi thiên chúa phải che giấu điều gì đó với nhân loại) Giăng 17:21,22. Có người cho rằng: những gì cơ quan quản lý này khi nói về bất cứ đoạn kinh thánh rồi tự cho rằng đó là lời giải thích là lời nói cuối cùng thì hoàn toàn sai lầm. (Nhưng những người phản biện điều này có lẽ chưa hiểu một điều đơn giản ví dụ như: Ở một quốc gia Thủ tướng mới hiểu biết được chìa khóa bí mật của đất nước, nhưng ông cũng sẵn sàng chia sẻ bí mật đó cho người mà ông tín nhiệm để thực thi nhiệm vụ, cũng vậy khi Chúa Jesus hiểu được cuộn sách thì các môn đồ ngài tin tưởng cũng sẽ được ngài tỏ lộ).

Nhân chứng Giê-hô-va giải thích cặn kẽ những lời được các nhà tiên tri viết trong Kinh Thánh, họ tôn trọng Kinh Thánh cả phần Tân ước và Cựu ước, "Cả Kinh Thánh được viết ra bởi sự hướng dẫn của thần khí Đức Chúa Trời..." (II Ti-mô-thê 3:16). Ngoài ra toàn bộ ấn phẩm hợp pháp của họ đều dựa trên Kinh Thánh 100%

Họ không tham gia chiến tranh dù chịu tù đầy hay khổ sai vì không muốn cầm súng giết đồng loại và những Nhân Chứng Giê Hô Va ở những nước khác

Họ cũng không cho phép truyền và nhận máu, dù nhằm mục đích cứu người, vì họ cho rằng máu là sự sống, và chỉ mình Đức Chúa Trời có quyền trên sự sống.

Phạm vi hoạt động

Nhân chứng Giê-hô-va hoạt động rộng khắp trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bản dịch Kinh Thánh chính của họ là bản Thế giới Mới. Kinh phí hoạt động của họ dựa trên nguyên tắc tự do quyên góp tùy theo khả năng mỗi người, không phân biệt đóng góp nhiều hay ít (2 Cô-rinh-tô 8:12, 9:7).

Họ từng trải qua nhiều cuộc bách hại của phát-xít Đức trong các trại tập trung. Những năm gần đây, họ gặt hái nhiều thắng lợi trong các vụ kiện tụng pháp lý tại châu Âu về quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận.

Họ khuyến khích tín đồ đi rao giảng về sự thật trong Kinh Thánh cho mọi người nhưng không ép buộc ai phải làm công việc đó, vì họ cho rằng cả Đức Chúa Trời cũng không hề ép buộc ai cũng phải vâng lời Ngài (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19,20).

Theo Niên giám 2016 của giáo phái này, đến tháng 8 năm 2014, Nhân Chứng Giê-hô-va có 8.340.847 người tham gia tại 240 quốc gia.[1]

Hiện nay trụ sở trung ương của họ được đặt tại Wawick Hoa kỳ và in ấn sách báo dựa trên kinh thánh miễn phí và hợp pháp như: Tháp Canh, Tỉnh Thức,....

Tham khảo

  1. "Đôi nét—Toàn thế giới". Office of Public Information of Jehovah's Witnesses. jw.org 

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai tôn giáo Template:Thể loại Commons

Thể loại:Kitô giáo