Nhánh Thài lài

Revision as of 19:48, 5 November 2016 by ThitxongkhoiAWB (talk) (clean up, replaced: → (316), → (162) using AWB)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Nhánh Thài lài
Dactylis glomerata bluete2.jpeg
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiospermae
(unranked): Monocots
(unranked): Commelinids
Các bộ và họ

Xem văn bản.

Trong phân loại thực vật, tên gọi commelinids, tạm dịch thành nhánh Thài lài, do tên gọi này có nguồn gốc từ chi Commelina chứa các loài thài lài, được hệ thống APG II sử dụng để chỉ một nhánh trong phạm vi thực vật một lá mầm của thực vật hạt kín. Nhánh Thài lài là nhánh duy nhất mà APG II đã đặt tên trong nhóm thực vật một lá mầm, phần còn lại của thực vật một lá mầm là một nhóm cận ngành, đôi khi được gọi là "thực vật một lá mầm cơ sở".

Nhánh Thài lài của APG II (2003) về cơ bản chứa cùng các loài thực vật như trong nhóm commelinoids của hệ thống APG năm 1998.

Phân loại

Nhánh commelinids:

Phát sinh chủng loài

Cây phát sinh chủng loài của nhánh Thài lài so với các bộ thực vật một lá mầm khác lấy theo APG III.

Template:Clade

Cây phát sinh chủng loài trong nội bộ nhánh Thài lài lấy theo APG III.

Template:Clade

Tham khảo

Media related to Commelinids at Wikimedia Commons

Template:Các chủ đề

Thể loại:Danh pháp thực vật học