North Yorkshire

North Yorkshire là một hạt nông thôn nằm trong khu vực Yorkshire và Humber của Anh. Hạt có diện tích km2, dân số người. Thủ phủ hạt đóng ở. North Yorkshire được lập ra vào năm 1974 bởi Đạo luật Chính quyền địa phương 1972, bao gồm một diện tích 8.654 km vuông (3.341 sq mi), làm cho nó hạt nghi lễ lớn nhất ở Anh. Phần lớn các Yorkshire Dales và tất cả nằm North York Moors trong ranh giới Bắc Yorkshire, và khoảng 40% của quận được bao phủ bởi vườn quốc gia.

Tham khảo

Template:Các hạt của Anh Template:Thể loại Commons

Template:Sơ khai

Thể loại:Hạt của Anh khởi đầu năm 1974 Thể loại:Hạt không thuộc vùng đô thị