Peso México

Template:Infobox Currency

Peso là đơn vị tiền tệ chính thức của México. Nó được gắn ký hiệu là "$", cơ bản giống như dollar Mỹ vì peso lấy tên nó từ tiền tệ Mexico-Tây Ban Nha. Mã ISO 4217 của peso là MXN; trước đợt định giá lại năm 1993 (xem dưới đây), mã đồng peso là "MXP". Peso Mexico được chia thành 100 centavos, ký hiệu bằng "¢". Tên gọi peso có nghĩa là trọng lượng trong tiếng Tây Ban Nha.

Đến đầu thế kỷ 20 đồng peso còn đúc bằng bạc với thanh sắc cao nên được nhận lưu hành gần như chính thức khắp hai bên bờ Thái Bình DươngMỹ Châu lẫn Á Châucác đảo Thái Bình Dương. Ở Việt Nam đồng peso này được gọi là đồng con cò, đồng con ó, hay văn vẻ nhất la đồng kê ngân (nghĩa là bạc con gà) vì khắc hình con chim ó của Mexico.[1]

Tỉ giá hối đoái hiện thời của đồng MXN

Template:Tỷ giá hối đoái

Chú thích

  1. Phạm Thăng. tr 354-7

Tham khảo

  • Phạm Thăng. Tiền tệ Việt Nam theo dòng lịch sử. Toronto: ?, 1995.

Template:Sơ khai kinh tế học Template:Tiền châu Mỹ Template:Thể loại Commons

Thể loại:Kinh tế México Thể loại:Đơn vị tiền tệ Bắc Mỹ México