Phân họ Lan biểu sinh

Revision as of 16:29, 15 July 2018 by Ngọc Xuân bot (talk) (Liên kết ngoài: clean up)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Phân họ Lan biểu sinh
Epidendrum schomburgkii - 1.jpg
Epidendrum schomburgkii
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiospermae
(unranked): Monocots
Order: Asparagales
Family: Orchidaceae
Subfamily: Epidendroideae
Tribes

Xem trong bài.

Synonyms

Vandoideae

Phân họ Lan biểu sinh (danh pháp khoa học: Epidendroideae) là một phân họ thực vật trong họ Lan, bộ Măng tây.

Đặc điểm sinh học

Phân bổ

Phân loại

Phân họ Lan biểu sinh được chia thành hai nhánh hoặc hai phân nhóm, gọi là Lan biểu sinh bậc cao và Lan biểu sinh bậc thấp. Nhóm Lan biểu sinh bậc cao một phần là đơn ngành và một phần là đa ngành (các tông ArethuseaeEpidendreae). Nói chung, sự phân loại này được thay đổi thường xuyên. Thay đổi có thể xảy ra khi những bằng chứng mới về hình thái họcdi truyền học được phát hiện.[1][2] Các tông chi tiết như sau:

Lan biểu sinh bậc thấp

Template:Cladogram

Lan biểu sinh bậc cao

Template:Cladogram

Xem thêm

Hình ảnh

Chú thích

  1. Cameron, Kenneth M. et al. American Journal of Botany. 1999. (86):p. 208–224. "A phylogenetic analysis of the Orchidaceae: evidence from rbcL nucleotide sequences".
  2. A diagram showing higher and lower epidendroids and their phylogenetic relationships

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Kiểm soát tính nhất quán


Template:Epidendroideae-stub