Phép hợp

Template:Chú thích trong bài 250px|phải|nhỏ|Hợp của AB Cho AB là các tập hợp, khi đó hợp của AB là tập gồm các phần tử A và các phần tử của B, và không chứa phần tử nào khác. Hợp của AB được viết là "A B".

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai toán học Template:Lý thuyết tập hợp Template:Thể loại Commons

Thể loại:Lý thuyết tập hợp Thể loại:Phép toán hai ngôi