Phương diện quân 18 (Đế quốc Nhật Bản)

Template:Infobox Military Unit Phương diện quân 18 (第18方面軍, Dai jyūhachi hōmen gun), là một phương diện quân của Lục quân Đế quốc Nhật Bản, tham gia thế chiến thứ 2.

Lịch sử

Phương diện quân 18 được thành lập ngày 04 tháng 1 năm 1943 với tên gọi chính thức là tập đoàn quân đồn trú Thái Lan (泰国駐屯軍, Tai-koku Chūtongun). Sau đó, nó được đổi tên thành tập đoàn quân 39 vào ngày 14 tháng 12 năm 1944; và, chính thức trở thành Phương diện quân 18 vào ngày 7 tháng 7 năm 1945, ngay sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Thái Bình Dương.

Phương diện quân 18 nằm trong biên chế đạo quân Phương Nam, như là một lực lượng dự bị và đồn trú, bề ngoài giúp bảo vệ đồng minh trên danh nghĩa của Đế quốc Nhật Bản là Xiêm chống lại cuộc tấn công của Đồng Minh. Nhưng phương diện quân 18 có mặt để đảm bảo rằng Xiêm vẫn là một đồng minh của Đế quốc Nhật Bản, trụ sở chính của Phương diện quân 18 đặt tại Bangkok.

Phương diện quân 18 giải tán ở Bangkok vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, khi Đế quốc Nhật Bản đầu hàng.

Danh sách Chỉ huy

Chỉ huy trưởng

Tên Từ Tới Chú ý
1 Trung tướng Nakamura Aketo 4 tháng 1 năm 1943 20 tháng 12 năm 1944 Tập đoàn quân đồn trú Thái Lan
x Trung tướng Nakamura Aketo 20 tháng 12 năm 1944 14 tháng 7 năm 1945 Tập đoàn quân 39
x Trung tướng Nakamura Aketo 14 tháng 7 năm 1944 15 tháng 8 năm 1945 Phương diện quân 18

Tham mưu trưởng

Tên Từ Tới
1 Thiếu tướng Seiji Moriya 4 Tháng 1, 1943 21 Tháng 1, 1943 Tập đoàn quân đồn trú Thái Lan
2 Thiếu tướng Yamada Kunitaro 21 Tháng 1, 1943 22 Tháng 11, 1944 Tập đoàn quân đồn trú Thái Lan
3 Thiếu tướng Yamada Hitoshi 22 Tháng 11, 1944 20 Tháng 12, 1944 Tập đoàn quân đồn trú Thái Lan
1 Thiếu tướng Hitoshi Yamada 20 Tháng 12, 1944 9 Tháng 7, 1945 Tập đoàn quân 39
2 Thiếu tướng Tadashi Hanya 9 Tháng 7, 1945 14 Tháng 7, 1945 Tập đoàn quân 39
1 Thiếu tướng Tadashi Hanya [4 Tháng 7, 1945 15 Tháng 8, 1945 Phương diện quân 18

Biên chế

Tập đoàn quân 15 (Đế quốc Nhật Bản)

Sư đoàn 15 (Đế quốc Nhật Bản)

Sư đoàn 22 (Đế quốc Nhật Bản)

Tham khảo

Sách

Liên kết ngoài

Template:Lục quân Đế quốc Nhật Bản

1