Phương diện quân Trung Chi Na

Template:Infobox Military Unit Phương diện quân Trung Chi Na (中支那方面軍, Naka Shina hōmen gun), là một phương diện quân của Đế quốc Nhật Bản, đã tham gia chiến tranh Trung-Nhật.

Lịch sử

Phương diện quân Trung Chi Na được thành lập ngày 7 tháng 11 năm 1937, đây là một đạo quân viễn chinh thép, được hình thành từ 2 binh đoàn thiện chiến là Quân đoàn Viễn chinh Thượng HảiQuân đoàn 10. Đại tướng Matsui Iwane được bổ nhiệm làm tư lệnh của phương diện quân mới thành lập này. Sau trận Nam Kinh, Phương diện quân Trung Chi Na giải tán ngày 14 tháng 2 năm 1938, các đơn vị của Phương diện quân này chuyển tới Đạo quân Viễn chinh Trung Quốc.

Danh sách Chỉ huy

Chỉ huy

Name From To
1 Đại tướng Matsui Iwane 30 Tháng 10, 1937 14 Tháng 2, 1938

Tham mưu

Name From To
1 Thiếu tướng Osamu Tsukada 2 Tháng 11, 1937 14 Tháng 2, 1938

Biên chế Phương diện quân

Tập đoàn quân 10 (Đế quốc Nhật Bản)

Tập đoàn quân Viễn chinh Thượng Hải

Tham khảo

Sách

Template:Lục quân Đế quốc Nhật Bản

Template:Sơ khai quân sự

T