Open main menu

Là gì Wiki β

Phương diện quân Ukraina 3

Template:Chú thích trong bài Template:Thông tin đơn vị quân sự

Phương diện quân Ukraina 3 (tiếng Nga: 3-й Украинский фронт ) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

Contents

Lịch sử

Bộ chỉ huy

Thành phần biên chế

1 tháng 1 năm 1944

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 8
  • Tập đoàn quân 6, 46
  • Tập đoàn quân không quân 17
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Tiểu đoàn súng máy độc lập 10
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 870 (từ Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 11)
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 5, 9
   • Trung đoàn pháo chống tăng 1249
   • Lữ đoàn súng cối 23
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 28, 29
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 62
   • Sư đoàn pháo phòng không 4:
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 253, 254, 268
    • Trung đoàn pháo phòng không 606
   • Trung đoàn pháo phòng không 241, 247, 303, 470, 586, 626, 1474
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 23:
    • Lữ đoàn xe tăng 3, 39, 135
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56
    • Trung đoàn pháo tự hành 1443
    • Tiểu đoàn mô-tô 82
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1501
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 739
    • Trung đoàn súng cối 457
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 442
    • Trung đoàn pháo phòng không 1697
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 5, 60
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 141
   • Trung đoàn pháo tự hành 1818, 1891
   • Trung đoàn mô-tô cận vệ 3
   • Tiểu đoàn mô-tô độc lập 67
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 44
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 5
   • Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 2
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 19
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 64

1 tháng 4 năm 1944

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 8
  • Tập đoàn quân xung kích 5
  • Tập đoàn quân 6, 37, 46, 57
  • Tập đoàn quân không quân 17
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 4:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 9, 10
    • Sư đoàn kỵ binh 30
    • Trung đoàn xe tăng độc lập 128, 134, 151
    • Trung đoàn pháo tự hành 1815
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 152
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 4
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 68
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 12
    • Trung đoàn pháo phòng không 255
   • Tiểu đoàn súng máy độc lập 10
  • Pháo binh:
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 7:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 11
    • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 9
    • Trung đoàn pháo nòng dài 17
    • Lữ đoàn lựu pháo 25
    • Lữ đoàn súng cối 3
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 9:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 26
    • Trung đoàn pháo nòng dài 30, 115
    • Lữ đoàn lựu pháo 23
    • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 113
    • Lữ đoàn súng cối 10
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 9, 10, 19, 42
   • Trung đoàn pháo chống tăng 1249
   • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 739 (từ Quân đoàn xe tăng 23)
   • Lữ đoàn súng cối 23
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 28, 29
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 25, 35, 45, 51, 58, 61, 87, 301, 315
   • Sư đoàn pháo phòng không 3:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1084, 1089, 1114, 1118
   • Sư đoàn pháo phòng không 4:
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 253, 254, 268
    • Trung đoàn pháo phòng không 606
   • Sư đoàn pháo phòng không 22:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1335, 1341, 1347, 1353
   • Sư đoàn pháo phòng không 35:
    • Trung đoàn pháo phòng không 772, 1390, 1396, 1398
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 271
   • Trung đoàn pháo phòng không 241, 247, 303, 470, 579, 626, 1384, 1474
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 60, 139
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 23:
    • Lữ đoàn xe tăng 3, 39, 135
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56
    • Trung đoàn pháo tự hành 1443
    • Tiểu đoàn mô-tô 82
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1501
    • Trung đoàn súng cối 457
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 442
    • Trung đoàn pháo phòng không 1697
   • Quân đoàn cơ giới cận vệ 2:
    • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 4, 5, 6
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 37
    • Trung đoàn xe tăng cận vệ 23, 24, 25
    • Tiểu đoàn mô-tô 99
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1509
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 744
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 408
   • Quân đoàn cơ giới cận vệ 4:
    • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 13, 14, 15
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 36
    • Trung đoàn xe tăng 212
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 292
    • Tiểu đoàn mô-tô 62
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1512
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 748
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 129
   • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 5
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 28
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 35, 43, 52
   • Trung đoàn pháo tự hành hạng nặng 398
   • Trung đoàn pháo tự hành 864, 1200, 1201, 1202, 1891
   • Trung đoàn mô-tô cận vệ 3
   • Trung đoàn mô-tô 53
   • Tiểu đoàn mô-tô 67
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 26, 28
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh 8, 51, 62
   • Lữ đoàn công binh xung kích 11
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 44
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 4, 5
   • Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 1, 2
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 19
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 64
  • Thành phần súng phun lửa:
   • Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 23, 24

1 tháng 7 năm 1944

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 5
  • Tập đoàn quân 6 (полевое управление)
  • Tập đoàn quân 37, 46, 57
  • Tập đoàn quân không quân 17
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh cận vệ 31:
    • Sư đoàn bộ binh cận vệ 4, 34, 40
   • Tiểu đoàn súng máy độc lập 10
  • Pháo binh:
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 9:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 26
    • Trung đoàn pháo nòng dài 30, 115
    • Lữ đoàn lựu pháo 23
    • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 113
    • Lữ đoàn súng cối 10
   • Trung đoàn pháo nòng dài 159
   • Trung đoàn pháo nòng dài cấp Quân đoàn 506
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 7, 9, 10, 42
   • Trung đoàn pháo chống tăng 1249
   • Lữ đoàn súng cối 23
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 28, 29
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 25, 35, 45, 51, 58, 61, 87, 301, 315
   • Sư đoàn pháo phòng không 3:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1084, 1089, 1114, 1118
   • Sư đoàn pháo phòng không 4:
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 253, 254, 268
    • Trung đoàn pháo phòng không 606
   • Sư đoàn pháo phòng không 22:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1335, 1341, 1347, 1353
   • Sư đoàn pháo phòng không 35:
    • Trung đoàn pháo phòng không 772, 1390, 1396, 1398
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 271
   • Trung đoàn pháo phòng không 241, 247, 303, 470, 579, 626, 1384, 1474
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 60, 139
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn cơ giới cận vệ 4:
    • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 13, 14, 15
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 36
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 292
    • Tiểu đoàn mô-tô 62
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1512
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 748
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 129
    • Trung đoàn pháo phòng không 740
   • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 5
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 5
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 52
   • Trung đoàn pháo tự hành hạng nặng 398
   • Trung đoàn pháo tự hành 864, 1201, 1202, 1891
   • Trung đoàn mô-tô cận vệ 3
   • Trung đoàn mô-tô 53
   • Tiểu đoàn mô-tô 67
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 22, 26, 28
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh xung kích 11, 12
   • Lữ đoàn công binh 62
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 44
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 4, 5
   • Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 2
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 64, 76
  • Thành phần súng phun lửa:
   • Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 5, 23, 24, 30, 31

1 tháng 10 năm 1944

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 37, 57
  • Tập đoàn quân không quân 17
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 34:
    • Sư đoàn bộ binh 259, 353, 394
   • Sư đoàn bộ binh 236
   • Lữ đoàn hải quân đánh bộ 83, 255
   • Tiểu đoàn súng máy độc lập 10
   • Khu vực tăng cường cận vệ 1
  • Pháo binh:
  • Pháo binh:
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 9:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 26
    • Trung đoàn pháo nòng dài 30, 115
    • Lữ đoàn lựu pháo 23
    • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 113
    • Lữ đoàn súng cối 10
   • Trung đoàn pháo nòng dài cấp Quân đoàn 506
   • Trung đoàn lựu pháo 152, 274
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 7, 9, 10, 42, 49
   • Trung đoàn pháo chống tăng 521, 1312
   • Lữ đoàn súng cối 23
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 28
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 25, 35, 45, 51, 58, 61, 87, 301, 315
   • Sư đoàn pháo phòng không 3:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1084, 1089, 1114, 1118
   • Sư đoàn pháo phòng không 4:
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 253, 254, 268
    • Trung đoàn pháo phòng không 606
   • Sư đoàn pháo phòng không 22:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1335, 1341, 1347, 1353
   • Sư đoàn pháo phòng không 35:
    • Trung đoàn pháo phòng không 772, 1390, 1396, 1398
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 258, 271
   • Trung đoàn pháo phòng không 241, 247, 303, 470, 579, 626, 1384, 1474
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 60, 139
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn cơ giới cận vệ 4:
    • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 13, 14, 15
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 36
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 292
    • Tiểu đoàn mô-tô 62
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1512
    • Trung đoàn súng cối 527
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 129
    • Trung đoàn pháo phòng không 740
   • Lữ đoàn xe tăng 96
   • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 5
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 5
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 52
   • Trung đoàn pháo tự hành hạng nặng 352, 366, 398
   • Trung đoàn pháo tự hành 864, 1201, 1202, 1891
   • Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 252
   • Trung đoàn mô-tô cận vệ 3
   • Trung đoàn mô-tô 53
   • Tiểu đoàn mô-tô 67
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 22, 26, 28
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh xung kích 11, 12
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 44
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 5
   • Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 2
   • Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 6
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 64, 76
  • Thành phần súng phun lửa:
   • Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 5, 23, 24, 30

1 tháng 1 năm 1945

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 4
  • Tập đoàn quân 46, 57
  • Tập đoàn quân không quân 17
  • Cụm không quân của Thiếu tướng Vitruk
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 5:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 11, 12
    • Sư đoàn kỵ binh 63
    • Trung đoàn pháo tự hành 1896
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 150
    • Tiểu đoàn chống tăng cận vệ 5
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 72
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 9
    • Trung đoàn pháo phòng không 585
   • Khu vực tăng cường cận vệ 1
   • Tiểu đoàn súng máy độc lập 10
  • Pháo binh:
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 7:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 11
    • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 9
    • Trung đoàn pháo nòng dài 17
    • Lữ đoàn lựu pháo 25
    • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 105
    • Lữ đoàn súng cối 3
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 9:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 26
    • Trung đoàn pháo nòng dài 30, 115
    • Lữ đoàn lựu pháo 23
    • Lữ đoàn súng cối 10
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 506
   • Trung đoàn lựu pháo 152, 274
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 7, 9, 12, 42, 49
   • Trung đoàn pháo chống tăng 521, 595, 1312
   • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 251
   • Lữ đoàn súng cối 23
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 28
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 25, 35, 45, 47, 51, 58, 61, 87
   • Sư đoàn pháo phòng không 3:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1084, 1089, 1114, 1118
   • Sư đoàn pháo phòng không 4:
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 253, 254, 268
    • Trung đoàn pháo phòng không 606
   • Sư đoàn pháo phòng không 9:
    • Trung đoàn pháo phòng không 800, 974, 981, 993
   • Sư đoàn pháo phòng không 22:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1335, 1341, 1347, 1353
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 258, 271
   • Trung đoàn pháo phòng không 82, 241, 247, 303, 470, 579, 626, 1384, 1474
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 60, 139, 227, 504
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 18:
    • Lữ đoàn xe tăng 110, 170, 181
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 363
    • Trung đoàn pháo tự hành 1438
    • Tiểu đoàn mô-tô 78
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 452
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1000
    • Trung đoàn súng cối 292
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 106
    • Trung đoàn pháo phòng không 1694
   • Quân đoàn cơ giới cận vệ 1:
    • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 1, 2, 3
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 9
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 382
    • Trung đoàn pháo tự hành 1453, 1821
    • Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 11
    • Trung đoàn súng cối 267
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 407
    • Trung đoàn pháo phòng không 1699
   • Quân đoàn cơ giới cận vệ 2:
    • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 4, 5, 6
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 37
    • Trung đoàn xe tăng cận vệ 30
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 251
    • Trung đoàn pháo tự hành 1509
    • Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 99
    • Trung đoàn súng cối 524
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 408
    • Trung đoàn pháo phòng không 159
   • Quân đoàn cơ giới 7:
    • Lữ đoàn cơ giới 16, 63, 64
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 41
    • Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 78
    • Trung đoàn pháo tự hành 1289, 1440
    • Tiểu đoàn mô-tô 94
    • Trung đoàn pháo chống tăng 109
    • Trung đoàn súng cối 614
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 40
    • й Trung đoàn pháo phòng không 1713
   • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 32
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 249
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 366
   • Trung đoàn pháo tự hành 864, 991, 1201, 1202, 1891
   • Trung đoàn mô-tô cận vệ 3
   • Trung đoàn mô-tô 53
   • Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 252
   • Tiểu đoàn mô-tô 67
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh xung kích 11, 12
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 44
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 2, 5
   • Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 2, 6, 8
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 64, 76
  • Thành phần súng phun lửa:
   • Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 5, 23, 30, 31

1 tháng 4 năm 1945

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 4, 6, 9
  • Tập đoàn quân 26, 27, 57
  • Tập đoàn quân không quân 17
  • Cụm không quân của Thiếu tướng Vitruk
  • Tập đoàn quân 1 (Bulgary)
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 5:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 11, 12
    • Sư đoàn kỵ binh 63
    • Trung đoàn pháo tự hành 1896
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 150
    • Tiểu đoàn chống tăng cận vệ 5
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 72
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 9
    • Trung đoàn pháo phòng không 585
   • Sư đoàn bộ binh 21
   • Tiểu đoàn súng máy độc lập 10
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 2:
    • Sư đoàn pháo binh đột phá 9:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 26
     • Trung đoàn pháo nòng dài 30, 115
     • Lữ đoàn lựu pháo 23
     • Lữ đoàn súng cối 10
    • Sư đoàn pháo binh đột phá 19:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 170
     • Lữ đoàn lựu pháo 173
     • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hạng nặng 49
     • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 32
     • Lữ đoàn súng cối 38
     • Lữ đoàn súng cối hạng nặng 15
     • Lữ đoàn súng cối cận vệ 29
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 7:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 11
    • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 9
    • Trung đoàn pháo nòng dài 17
    • Lữ đoàn lựu pháo 25
    • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 105
    • Lữ đoàn súng cối 3
   • Tiểu đoàn trinh sát pháo binh cận vệ độc lập 27
   • Trung đoàn pháo nòng dài 506
   • Trung đoàn lựu pháo 152, 274
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 7, 9, 10, 12, 24, 42, 43, 49
   • Trung đoàn pháo chống tăng 521, 1312
   • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 351
   • Lữ đoàn súng cối 23
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 28
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 25, 35, 45, 51, 58, 61, 87, 328
   • Sư đoàn pháo phòng không 3:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1084, 1089, 1114, 1118
   • Sư đoàn pháo phòng không 4:
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 253, 254, 268
    • Trung đoàn pháo phòng không 606
   • Sư đoàn pháo phòng không 9:
    • Trung đoàn pháo phòng không 800, 974, 981, 993
   • Sư đoàn pháo phòng không 22:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1335, 1341, 1347, 1353
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 258, 271
   • Trung đoàn pháo phòng không 82, 241, 247, 303, 470, 579, 626, 1384, 1474
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 60, 139, 227, 504
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 18:
    • Lữ đoàn xe tăng 110, 170, 181
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 363
    • Trung đoàn pháo tự hành 1438
    • Tiểu đoàn mô-tô 78
    • Trung đoàn pháo chống tăng 452, 1000
    • Trung đoàn súng cối 292
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 106
    • Trung đoàn pháo phòng không 1694
   • Quân đoàn cơ giới cận vệ 1:
    • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 1, 2, 3
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 9
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 382
    • Trung đoàn pháo tự hành 1453, 1821
    • Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 11
    • Trung đoàn súng cối 267
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 407
    • Trung đoàn pháo phòng không 1699
   • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 32
   • Lữ đoàn pháo tự hành 207, 208, 209
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 249
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 366
   • Trung đoàn pháo tự hành 864, 1201, 1202, 1891
   • Trung đoàn mô-tô cận vệ 3
   • Trung đoàn mô-tô 53
   • Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 252
   • Tiểu đoàn mô-tô 67
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh xung kích 11, 12
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 44
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 5
   • Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 2
   • Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 6
   • Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 64
  • Thành phần súng phun lửa:
   • Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 5, 23, 30, 31

Các chiến dịch lớn đã tham gia

Chú thích

Tham khảo

Liên kết ngoài