Phương diện quân Voronezh

Template:Thông tin đơn vị quân sự

Phương diện quân Voronezh (tiếng Nga: Воронежский фронт) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

Lịch sử

Bộ chỉ huy

Thành phần biên chế

1 tháng 10 năm 1942

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 6, 38, 40, 60
  • Tập đoàn quân không quân 2
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Pháo binh:
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 215
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 15:
    • Lữ đoàn xe tăng 66, 67, 174
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 31
  • Công binh:
   • Lữ đoàn xung kích 10
   • Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 1505

1 tháng 1 năm 1943

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 38, 40, 60
  • Tập đoàn quân xe tăng 3
  • Tập đoàn quân không quân 2
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 18:
    • Sư đoàn bộ binh 161, 219, 270, 340
    • Lữ đoàn xung kích độc lập 10
   • Sư đoàn bộ binh 180, 305
   • Lữ đoàn bộ binh 37, 104, 129
   • Sư đoàn xung kích 1:
    • Lữ đoàn xung kích 2
   • Quân đoàn kỵ binh 7:
    • Sư đoàn kỵ binh 11, 83
    • Trung đoàn súng cối 161
    • Tiểu đoàn pháo binh cấp quân đoàn độc lập 20
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 7
  • Pháo binh:
   • Sư đoàn pháo binh 10:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 22
    • Lữ đoàn pháo nòng dài 27
    • Lữ đoàn lựu pháo 29
   • Trung đoàn pháo binh cấp Tập đoàn quân 1109
   • Trung đoàn lựu pháo 875
   • Trung đoàn pháo nòng dài 1112
   • Trung đoàn súng cối 492
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ độc lập 15, 16
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 36, 97
   • Sư đoàn pháo phòng không 5:
    • Trung đoàn pháo phòng không 670, 743, 1119, 1181
   • Trung đoàn pháo phòng không 217, 1288
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 96, 150, 173, 201
   • Trung đoàn xe tăng độc lập (không rõ phiên hiệu)
   • Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 43, 50
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 34
  • Không quân:
   • Đại đội không quân hiệu chỉnh 13
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 4
   • Lữ đoàn công binh 60
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 13
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 16, 23, 123

1 tháng 4 năm 1943

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 21, 38, 40, 64, 69
  • Tập đoàn quân không quân 2
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh 167, 183, 184, 219
   • Lữ đoàn xung kích độc lập 2, 8
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 6:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 8, 13
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 142
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 47
    • Tiểu đoàn chống tăng cận vệ độc lập 6
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1207 (từ Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 22)
   • Trung đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 522, 1148
   • Trung đoàn pháo chống tăng 493, 496, 611, 694, 1244
   • Lữ đoàn súng cối 12 (từ Sư đoàn pháo binh 10)
   • Sư đoàn súng cối cận vệ 4:
    • Lữ đoàn súng cối cận vệ 16, 20
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 314
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 15
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 36, 97, 315
   • Sư đoàn pháo phòng không 5:
    • Trung đoàn pháo phòng không 743, 1119, 1181
   • Sư đoàn pháo phòng không 9:
    • Trung đoàn pháo phòng không 800, 974, 993
   • Trung đoàn pháo phòng không 1487, 1488
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 626
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 2:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 4, 25, 26
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 4
   • Lữ đoàn xe tăng 96, 192
   • Trung đoàn pháo tự hành
   • Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 46, 50
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 26, 34
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 4
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 42
   • Lữ đoàn công binh 60
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 13
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 15, 23
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 235

1 tháng 7 năm 1943

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 6, 7
  • Tập đoàn quân 38, 40, 69
  • Tập đoàn quân xe tăng 1
  • Tập đoàn quân không quân 2
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh cận vệ 35:
    • Sư đoàn bộ binh cận vệ 92, 93, 94
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn lựu pháo 1528 (từ Lữ đoàn lựu pháo 29)
   • Trung đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 522, 1148
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 14, 31
   • Trung đoàn pháo chống tăng 1076, 1689
   • Lữ đoàn súng cối 12
   • Trung đoàn súng cối 469
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 36, 80, 97, 309, 315
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 22
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 2:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 4, 25, 26
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 4
    • Trung đoàn xe tăng cận vệ 47
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1500
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 755
    • Trung đoàn súng cối 273
    • Trung đoàn pháo phòng không 1695
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 5:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 20, 21, 22
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 6
    • Trung đoàn xe tăng cận vệ 48
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1499
    • Trung đoàn súng cối 454
    • Trung đoàn pháo phòng không 1696
   • Trung đoàn xe tăng độc lập (không rõ phiên hiệu)
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 4, 5
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 42
   • Lữ đoàn cầu phà 6
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 13
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 6, 20

1 tháng 10 năm 1943

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 4
  • Tập đoàn quân 27, 38, 40, 47, 52
  • Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 3
  • Tập đoàn quân không quân 2
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 1:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 1, 2, 7
    • Trung đoàn pháo tự hành 1461
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 143
    • Tiểu đoàn chống tăng cận vệ độc lập 1
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 1
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 49
    • Trung đoàn pháo phòng không 319
   • Lữ đoàn đổ bộ đường không cận vệ 1, 3, 5
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 7:
    • Sư đoàn pháo binh đột phá 13:
     • Lữ đoàn lựu pháo 47
     • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 88
     • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 101
     • Lữ đoàn súng cối 17
    • Sư đoàn pháo binh đột phá 17:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 37
     • Lữ đoàn pháo nòng dài 39
     • Lữ đoàn lựu pháo 50
     • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 92
     • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 108
     • Lữ đoàn súng cối 22
    • Sư đoàn súng cối cận vệ 3:
     • Lữ đoàn súng cối cận vệ 15, 18, 19
   • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 25
   • Lữ đoàn pháo nòng dài 33
   • Trung đoàn pháo nòng dài 628
   • Trung đoàn lựu pháo 1528
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 28
   • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 4
   • Trung đoàn pháo chống tăng 493, 694, 1075, 1076, 1672, 1689
   • Lữ đoàn súng cối 12
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 5, 36, 308, 314, 316
   • Trung đoàn pháo phòng không 1954
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 22
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 332
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 5:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 20, 21, 22
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 6
    • Trung đoàn xe tăng cận vệ 48
    • Tiểu đoàn mô-tô 80
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1499
    • Trung đoàn pháo chống tăng độc lập 754
    • Trung đoàn súng cối 454
    • Trung đoàn pháo phòng không 1696
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 59
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 45
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh 4
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 42
   • Lữ đoàn cầu phà 3, 6
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 13
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 235

Các chiến dịch lớn đã tham gia

Chú thích

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Fronts of the Red Army in World War II

Thể loại:Phương diện quân Liên Xô