Phạm Gia Khiêm

Template:Thông tin viên chức

Phạm Gia Khiêm (sinh năm 1944) là chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII.

Tiểu sử

Ông sinh ngày 6 tháng 8 năm 1944 tại tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, nguyên quán của ông là ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Từ năm 1963, ông theo học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 1967, ông tốt nghiệp và được phân công làm giảng viên Đại học Cơ điện Việt Bắc, Khoa Cơ điện Công trình (nay là trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên).

Năm 1971, ông được cử làm nghiên cứu sinh chuyên ngành luyện kim tại Tiệp Khắc. Năm 1975, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành này.

Từ năm 1976 đến tháng 10 năm 1996, ông chuyển công tác về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lần lượt giữ các chức vụ Trưởng phòng Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 11 tháng 9 năm 1978, chính thức ngày 11 tháng 9 năm 1979.

Tháng 7 năm 1996, ông trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, ông được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường[1][2]. Tuy nhiên, chưa đến 1 năm sau, ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa X[3] và được Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng.[4]

Năm 2001, ông tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX. Năm sau, ông tái đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa XI.[5] Tháng 4 năm 2006, ông lần thứ 3 trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 28 tháng 6 năm 2006, ông được Quốc hội phê chuẩn kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay cho ông Nguyễn Dy Niên. Năm 2007, một lần nữa ông tái đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa XII.[6]

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI tháng 1 năm 2011 tuy được đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI, ông không trúng cử, và đương nhiên, không được bầu vào Bộ Chính trị.

Gia đình

Anh cả là Trung tướng, GS.TS Nhà giáo Nhân dân Phạm Gia Khánh, nguyên Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam.[7]

Em gái là Phạm Thúy Hằng nguyên Cục phó trong Quân đội với hàm Đại tá.[7]

Huân chương

  • Huân chương Mặt trời mọc hạng Nhất [8]

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Ủy viên Bộ Chính trị khóa X Template:Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Template:Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Template:Thời gian sống

Thể loại:Người Hà Nội Thể loại:Cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội Thể loại:Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thể loại:Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Thể loại:Phó Thủ tướng Việt Nam Thể loại:Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII Thể loại:Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII Đà Nẵng