Phản hạt

Template:Chú thích trong bài Template:Phản vật chất Phản hạt của một hạt sơ cấp là hạt có cùng khối lượng như hạt đã cho, song có một hoặc một số tính chất vật lý khác cùng độ lớn nhưng có chiều ngược lại.

Ví dụ, với điện tử và phản hạt của nó positron thì có điện tích trái dấu, nơtronphản nơtronmômen từ.

Hầu hết các hạt cơ bản đều có phản hạt, riêng photon thì không - phản của photon cũng chính là photon.

Các cặp hạt - phản hạt

nhỏ|100px|e- và e+

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Sơ thảo vật lý Template:Hạt cơ bản Template:Kiểm soát tính nhất quán Thể loại:Phản hạt