Phản proton

Template:Fixbunching Template:Infobox Particle Template:Fixbunching Template:Antimatter Template:Fixbunching Phản Proton là hạt có khối lượng bằng khối lượng proton nhưng mang điện tích âm

Phản Proton sinh ra do một proton năng lượng cao đi qua một hạt nhân và sinh thêm cặp proton - phản proton.

Sau phản ứng ta có 2 proton và một phản proton.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai vật lý Template:Hạt cơ bản Thể loại:Hạt cơ bản Thể loại:Phản hạt Thể loại:Baryon Thể loại:Nucleon