Hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Template:Chú thích trong bài Template:Sơ khai phần mềm

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực là ứng dụng giúp doanh nghiệp phát huy sức mạnh nguồn lực của mình. Nguồn lực trong mỗi doanh nghiệp là tài nguyên vô giá, việc đánh giá một doanh nghiệp phát triển hay không thì phần lớn xem con người hoạt động trong doanh nghiệp với các yếu tố:

  • Năng lực
  • Khát vọng
  • Được làm công việc đúng thế mạnh
  • Tinh thần cống hiến
  • Cảm kích với doanh nghiệp

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực trên cơ sở nghiên cứu 5 yếu tố trên và xem xét lại quy trình sử dụng nhân lực có hợp lý chưa để tối ưu cho tinh gọn, tiết kiệm chi phí, hiệu quả trong hoạt động cho doanh nghiệp. Phần mềm quản lý nguồn nhân lực được triển khai từng phần hoặc tích hợp đầy đủ tùy theo nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp. Phần mềm quản lý nguồn nhân lực có thể được triển khai dưới nhiều dạng khác nhau như:

Doanh nghiệp phần mềm thường phát triển phần mềm quản lý nguồn nhân lực như một module trong phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể.

Tham khảo

Liên kết ngoài


Thể loại:Phần mềm doanh nghiệp Thể loại:Phần mềm ứng dụng Thể loại:Hệ thống thông tin Thể loại:Quản trị nhân sự