Phố Châu

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam Phố Châu là thị trấn huyện lỵ, trung tâm kinh tế, hành chính, văn hoá của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và là trung tâm dịch vụ xuất nhập khẩu hành lang Đông Tây (quốc lộ 8) của tỉnh Hà Tĩnh. Dân số dự kiến năm 2010 khoảng 11.000 người, đến năm 2020 khoảng 18.000 người.

Phố Châu nằm ở điểm giao lưu của đường quốc lộ 8đường Hồ Chí Minh, cách thành phố Vinh, thị xã Hồng Lĩnh lần lượt là 50 km và 35 km.

Năm thành lập: 1989.

Theo Nghị định số 63/1999/NĐ-CP ngày ngày 2 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Sơn Phố vào thị trấn Phố Châu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị trấn Phố Châu có 422 ha diện tích tự nhiên và 8,290 người.

Địa giới hành chính thị trấn Phố Châu: Đông giáp xã Sơn Trung và xã Sơn Phú; Tây giáp xã Sơn Diệm; Nam giáp xã Sơn Hàm; Bắc giáp xã Sơn Giang và xã Sơn Trung.

Chú thích

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Hà Tĩnh Template:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Hương Sơn

Thể loại:Xã, thị trấn thuộc huyện Hương Sơn Thể loại:Thị trấn Việt Nam