Phục linh

Phục linh
Tuckahoe.jpg
Wolfiporia extensa sclerotium
Scientific classification
Kingdom: Fungi
Division: Basidiomycota
Class: Agaricomycetes
Order: Polyporales
Family: Polyporaceae
Genus: Wolfiporia
Species: W. extensa
Binomial name
Wolfiporia extensa
(Charles Horton Peck) Ginns (1984)
Synonyms
  • Pachyma cocos Elias Magnus Fries (1822)
  • Sclerotium cocos Schwein. (1822)
  • Daedalea extensa Peck (1891)
  • Poria cocos F.A.Wolf (1922)
  • Macrohyporia cocos (Schwein.) I.Johans. & Leif Ryvarden (1979)
  • Macrohyporia extensa (Peck) Ginns & J.Lowe (1983)
  • Wolfiporia cocos (F.A.Wolf) Ryvarden & Gilb. (1984)

Phục linh (tên khoa học: Wolfiporia extensa (Peck) Ginns, đồng nghĩa: Poria cocos F.A.Wolf) là một loài nấm trong họ Polyporaceae. Các vị thuốc Đông y lấy từ loài này là phục linh bì, xích phục linh, bạch phục linh, và phục thần.

Xem thêm

Chú thích

Tham khảo

Thể loại:Nấm châu Á Thể loại:Nấm Bắc Mỹ Thể loại:Polyporaceae Thể loại:Thực vật được sử dụng trong Đông y


Template:Agaricomycetes-stub