Phalaenopsis micholitzii

Revision as of 12:16, 10 August 2016 by TuanminhBot (talk) (Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:21.9261924)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Tiêu đề nghiêng

Phalaenopsis micholitzii
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiospermae
(unranked): Monocots
Order: Asparagales
Family: Orchidaceae
Subfamily: Epidendroideae
Genus: Phalaenopsis
Subgenus: Polychilos
Species: P. micholitzii
Binomial name
Phalaenopsis micholitzii
Rolfe

Phalaenopsis micholitzii là một loài thực vật thuộc họ Orchidaceae. Đây là loài đặc hữu của bán đảo Zamboanga thuộc đảo Mindanao, Philippines. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Chúng hiện đang bị đe dọa do mất môi trường sống và bị khai khác quá mức.

Chú thích

Tham khảo


micholitzii Thể loại:Thực vật Philippines Thể loại:Thực vật cực kỳ nguy cấp


Template:Vandeae-stub