Phan Văn Mãi

Template:Viên chức Phan Văn Mãi (sinh ngày 25 tháng 2 năm 1973) là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Bến Tre.

Xuất thân

Phan Văn Mãi sinh ngày 25 tháng 2 năm 1973, quê quán: xã Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre.

Học vấn

Trình độ học vấn Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ.

Sự nghiệp

Từ tháng 11/1995 - năm 1997: Chuyên viên Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre

Sau đó, ông giữ nhiều chức vụ ở địa phương như Bí thư Đoàn ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre; Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre; Đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bến Tre.

Từ tháng 8/2008 - năm 2011, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX.

Từ tháng 01/2012 đến 10/3/2014, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ngày 11 tháng 3 năm 2014, ông được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.[1]

Ngày 16 tháng 11 năm 2015, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre

Ngày 26 tháng 1 năm 2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

Từ ngày 9 tháng 1 năm 2019, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre thay cho ông Võ Thành Hạo sắp nghỉ hưu. [2]

Chú thích

Template:Sơ khai chính khách Việt Nam Template:Thời gian sống

Thể loại:Người Bến Tre Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII