Phim tài liệu

Revision as of 14:11, 14 January 2019 by 14.183.66.95 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Phim tài liệu là một thuật ngữ trong điện ảnh để chỉ thể loại phim khai thác mọi khía cạnh trong đời sống ở góc độ chân thực và tự nhiên nhất, không có dàn dựng, không có hư cấu, không có diễn viên, không có kịch tính, không có xung đột, ít ca khúc.

Lịch sử hình thành và phát triển

  • Thời kỳ phim câm
  • Thập niên 1930 - 1940
  • Thập niên 1950 - 1960
  • Thập niên 1970 - 1980
  • Thập niên 1990 - 2000
  • Từ 2010 đến 2016

Hình thức và thể loại

Vinh danh

Template:Chính

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Thể loại phim