Picô

Template:Bài cùng tên Picô (viết tắt p) là một tiền tố được viết liền trước một đơn vị đo lường quốc tế để chỉ đơn vị nhỏ gấp 1012 hay 1.000.000.000.000 lần.

Độ lớn này được công nhận từ năm 1960. Theo tiếng Ý, picô nghĩa là nhỏ.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Tiền tố SI

Template:Sơ khai

Thể loại:Tiền tố SI

simple:Pico-