Pinus cernua

Revision as of 14:33, 21 October 2017 by Thái Nhi (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Bảng phân loại Thông năm lá rủ, tên khoa học Pinus cernua, là một loài thông được tìm thấy ở Sơn La, Việt NamHủa Phăn, Lào. Cho đến năm 2013, mẫu vật loài này từ Sơn La vẫn bị nhận nhầm là Thông trắng Trung Quốc (Pinus armandii) hoặc Thông trắng Hải Nam (Pinus fenzeliana). Mẫu vật năm 2013 tại Lào đã được công nhận là loài mới, công bố trên tạp chí Nordic Journal ngày 9/2/2014. Việc phát hiện Pinus cernua được đánh giá là một phát hiện ấn tượng năm 2014 của khoa học Việt Nam.[1]

Phát hiện và đặt tên

Mô tả

Phân bố

Xem thêm

Chú thích

  1. Việt Nam phát hiện 126 loài mới trong năm 2014 "Về thực vật, việc phát hiện loài Thông năm lá rủ Pinus cernua được đánh giá là phát hiện ấn tượng nhất trong năm 2014. Bởi lẽ, trong nhiều năm qua chưa có phát hiện mới nào về các loài cây thông" Lê Văn. VietnamNet 30/03/2015 11:15 GMT+7

Tham khảo

Thể loại:Chi Thông Thể loại:Thực vật được mô tả năm 2014 Thể loại:Thông ở Việt Nam Thể loại:Thực vật Lào


Template:Pinales-stub