Poitiers

Revision as of 17:06, 1 May 2018 by Hugopako (talk) (Removing from Category:Quận của Vienne using Cat-a-lot)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Bảng thông tin thành phố Pháp

Poitiers là tỉnh lỵ của tỉnh Vienne, thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine của nước Pháp, có dân số là 83.448 người (thời điểm 2004).

Nhân khẩu học

Template:Démographie

Các thành phố kết nghĩa

Những người con của thành phố
Template:Các tỉnh lỵ của Pháp

Tham khảo

Template:Sơ khai Pháp Template:Thể loại Commons

Thể loại:Vienne Thể loại:Jeanne d'Arc