Open main menu

Là gì Wiki β

Poitiers

Template:Bảng thông tin thành phố Pháp

Poitiers là tỉnh lỵ của tỉnh Vienne, thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine của nước Pháp, có dân số là 83.448 người (thời điểm 2004).

Contents

Nhân khẩu học

Các thành phố kết nghĩa

Những người con của thành phố
Template:Các tỉnh lỵ của Pháp

Tham khảo