Preah Palilay

Revision as of 19:11, 24 September 2015 by TuanminhBot (talk) (Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:19.5539552)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

nhỏ|Picturesque trees in front of the chimney-like tower nhỏ|Monks from the nearby monastery in front of the temple Preah Palilay là một ngôi đền tại Angkor, Campuchia. Ngôi đền này nằm ở Angkor Thom, 400 m về phía bắc của Phimeanakas. Được xây vào thế kỷ 13 hay thế kỷ 14, đây là một ngôi đền Phật giáo (dù có một số hình chạm khắc Hindu) theo phong cách Bayon. Ngôi đền này là một tháp có hình ống khói.

Tham khảo

Template:Sơ khai Campuchia Template:Các di tích Angkor Template:Thể loại Commons

Thể loại:Tỉnh Xiêm Riệp Thể loại:Di tích Angkor