Rial

Revision as of 15:13, 12 August 2018 by Hugopako (talk) (Di chuyển từ Category:Đơn vị tiền tệ đến Category:Tiền tệ dùng Cat-a-lot)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Rial là một tên họ.

Rial và phát âm gần giống là Riyal là những tên gọi đơn vị tiền tệ ở một số nước ở Tây Nam ÁNam Á.

Template:Trang định hướng

Thể loại:Tiền tệ