Ruộng bậc thang

Template:Chú thích trong bài

ruộng bậc thang Batad thuộc vùng Cordillera, Di sản thế giới tại Philippines

[[Tập tin:Riceterraces.jpg|nhỏ|Ruộng bậc thang tại tây bắc Việt Nam]] Ruộng bậc thang là một hình thức canh tác trên đất dốc của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới.

Đặc điểm

Do ở các vùng cao, miền núi hiếm đất bằng để canh tác, nhất là trồng lúa nước, người ta khắc phục bằng cách chọn các sườn đồi, núi có đất màu bạt tam cấp để tạo thành những vạt đất bằng. Sau đó tùy vào ý định canh tác mà có thể để khô hoặc dẫn nước từ những đỉnh núi cao hơn về.

Ở Việt Nam

Ở Việt Nam hình thức canh tác này cũng rất phổ biến ở các vùng cao như Tây Nguyên, Tây Bắc hoặc các vùng Trung duBắc bộ...

Từ xưa đến nay, hình ảnh các khu ruộng bậc thang vẫn luôn là một hình ảnh đẹp ở các vùng cao khiến du khách và các nhà nhiếp ảnh say mê và tốn nhiều phim ảnh.

Thư viện ảnh

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Sơ khai

Thể loại:Nông nghiệp Thể loại:Kết cấu hạ tầng