Sông Bùi

Template:Thông tin sông Sông Bùi là một con sông đổ ra Sông Đáy.

Sông có chiều dài 91 km và diện tích lưu vực là 1.249 km² [1].

Sông Bùi bắt nguồn từ xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình và chảy qua Hà Nội. Sông Bùi đổ vào sông Đáy tại Ba Thá, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội [2][3]. Ngã ba sông đó là ranh giới của ba huyện Chương Mỹ, Mỹ ĐứcỨng Hòa.

Tham khảo

  1. Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh. Thuvienphapluat, 2016. Truy cập 12/05/2017.
  2. Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  3. Bản đồ tỷ lệ 1:500.000 tờ F-48-D. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai địa lý Việt Nam Template:Hệ thống sông Hồng

Thể loại:Hệ thống sông Hồng B B