Sông Trà Lý

Template:Thông tin sông Sông Trà Lý là một phân lưu của sông Hồng chảy ngang qua tỉnh Thái Bình gần như theo hướng Tây Tây Bắc-Đông Đông Nam với một vài đoạn uốn cong, chiều dài khoảng 67 km. Đoạn chảy qua thành phố Thái Bình có tên là sông Bo gắn liền với giống ổi Bo nổi tiếng của xã Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. [1][2][3]

Điểm đầu từ ngã ba Phạm Lỗ nơi giáp ranh của xã Phú Phúc (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) với hai xã Hồng Minh (huyện Hưng Hà), Hồng Lý (huyện Vũ Thư) cùng tỉnh Thái Bình. Đây là điểm nối với sông Hồng.

Điểm cuối là cửa Trà Lý đổ ra biển Đông, ranh giới giữa hai xã Thái Đô (huyện Thái Thụy) và xã Đông Hải (huyện Tiền Hải) cùng tỉnh Thái Bình.

Trên sông Trà Lý hiện có 6 cây cầu bắc qua, trong đó tại thành phố Thái Bình có 3 cầu.

  • Cầu Hoà Bình, thành phố Thái Bình;
  • Cầu Thái Bình (còn gọi là cầu Bo mới), thành phố Thái Bình;
  • Cầu Độc Lập (cầu Bo cũ); thành phố Thái Bình;
  • Cầu Trà Lý phía sát cửa sông nối hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy;
  • Cầu Trà Giang nối hai huyện Kiến Xương và Thái Thụy;
  • Cầu Tịnh Xuyên nối 2 huyện Hưng Hà và Vũ Thư.

Khả năng đảm bảo giao thông: các loại tàu thuyền, sà lan có tải trọng 200 tấn đều có thể vận tải được trên sông cả mùa khô và mùa mưa.

Tham khảo

  1. Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. Bản đồ tỷ lệ 1:500.000 tờ F-48-D. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  3. Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh. Thuvienphapluat, 2016. Truy cập 12/05/2018.

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai địa lý Việt Nam Template:Hệ thống sông Hồng


Thể loại:Hệ thống sông Hồng Thể loại:Sông tại Thái Bình