Số dương

Số dương là một sốgiá trị lớn hơn 0.[1] Số dương có thể đặt một dấu "+" ở trước nó. Chúng thuộc tập hợp số thực <math>\mathbb R</math>.[1]

Biểu thị

Số dương được biểu thị bằng công thức đại số <math>a > \ 0</math>.[1]

Tập hợp các số dương là tập hợp các số thực có giá trị lớn hơn 0. Thông thường được ký hiệu là: <math>\mathbb R</math>+

Tập hợp các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên có giá trị lớn hơn 0.

Quy luật

Nếu có một số a bất kì thì

  1. a + 0 = a
  2. a + a +...+a (n số a) = na
  3. a + (-a) =0

Xem thêm

Tham khảo

  1. 1,0 1,1 1,2 J. Dhombres & al., Toán học qua các thời đại , Bordas (1987), p. 91.

Template:Sơ khai toán học

Thể loại:Số học D

eo:Negativa kaj nenegativa nombroj ko:음의 정수 is:Já– og neikvæðar tölur is:Já- eða neikvæð tala ja:負の整数 simple:Positive number