Sử thi Gilgamesh

Template:1000 bài cơ bản[[Tập tin:GilgameshTablet.jpg|nhỏ|100px|Bản kể về đại hồng thủy của sử thi Gilgamesh tiếng Akkad.]] Sử thi Gilgamesh là sử thi của người Lưỡng Hà và là một trong những tác phẩm văn học viết sớm nhất của loài người. Các học giả cho rằng nó vốn là một loạt truyền thuyết và thơ của người Sumer về huyền thoại của vị vua anh hùng Gilgamesh, sau đó nó đã được kết hợp vào một sử thi dài hơn tiếng Akkad.

Đọc thêm

Các phiên bản

Khác

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Các chủ đề

Template:Thể loại Commons


Thể loại:Trường ca