Sông Hudson

Revision as of 15:15, 3 October 2018 by Hugopako (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chú thích trong bài [[Tập tin:Hudsonmap.png|nhỏ|Lưu vực của sông Hudson và sông Mohawk]] nhỏ|Cầu Bear Mountain Bridge bắc ngang sông Hudson Sông Hudson là một dòng sông dài 507 km chảy từ phía bắc đến phía nam qua phía đông New York. Nó bắt nguồn từ hồ Tear hồ của Clouds, trên các sườn núi Marcy trong dãy núi Adirondack, chảy qua Albany, và cuối cùng hình thành biên giới giữa thành phố New York và New Jersey tại cửa sông trước khi đổ vào vịnh Upper New York. Một nửa hạ lưu của sông này là lưu vực thủy triều bao trùm Ford Hudson. Vùng nước thủy triều ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Hudson đến tận phía bắc tận Troy. Sông được đặt theo tên của Henry Hudson, một người Anh chạy làm thủy thủy cho Công ty Đông Ấn Hà Lan, ông là người khám phá sông này vào năm 1609. Trước đó sông này đã được quan sát bởi nhà thám hiểm người Ý Giovanni da Verrazano, người đi thảm hiểm cho vua Francis I của Pháp năm 1524, khi ông trở thành người châu Âu đầu tiên được biết đến vào vịnh Thượng, nhưng ông đã coi con sông này một cửa sông. Người Hà Lan được gọi là sông Bắc sông còn sông Delaware họ gọi là "sông Nam"- và nó được hình thành xương sống của các thuộc địa của Hà Lan mới Hà Lan. Khu định cư của thuộc địa tập trung xung quanh Hudson, và tầm quan trọng chiến lược của nó như là cửa ngõ vào bên trong Mỹ đã dẫn đến nhiều năm cạnh tranh giữa người Anh và người Hà Lan giành quyền kiểm soát của con sông và thuộc địa.

Trong thế kỷ XVIII, thung lũng sông và các cư dân của nó là chủ đề và cảm hứng của Washington Irving, tác giả Mỹ nổi tiếng thế giới đầu tiên. Trong thế kỷ 19, khu vực này truyền cảm hứng cho trường phái hội họa sông Hudson.

Tham khảo


Thể loại:Sông New Jersey Thể loại:Sông New York Thể loại:Các vùng của New York Thể loại:Biên giới New Jersey Thể loại:Biên giới New York Thể loại:Sông Manhattan Thể loại:Sông The Bronx Thể loại:Sông quận Essex, New York Thể loại:Sông quận Hudson, New Jersey Thể loại:Sông quận Bergen, New Jersey Thể loại:Sông quận Westchester, New York Thể loại:Sông quận Rockland, New York Thể loại:Sông quận Putnam, New York Thể loại:Sông quận Dutchess, New York Thể loại:Sông quận Orange, New York Thể loại:Sông quận Ulster, New York Thể loại:Sông quận Sullivan, New York Thể loại:Sông quận Columbia, New York Thể loại:Sông quận Greene, New York Thể loại:Sông quận Rensselaer, New York Thể loại:Sông quận Albany, New York Thể loại:Sông quận Washington, New York Thể loại:Sông quận Saratoga, New York

Template:NewYork-stub