SA

SA hay Sa có thể là:

Ngôn ngữ

  • Tiếng Phạn (mã ISO 639-1: sa), một ngôn ngữ lịch sử Ấn Độ, ngôn ngữ phụng vụ của Ấn Độ giáo

Địa điểm

Template:Định hướng