Santa Cruz

Santa Cruz có thể chỉ:

Địa danh

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Cộng hòa Dominica

Ecuador

Guatemala

Ấn Độ

Jamaica

Mexico

Peru

Philippines

Bồ Đào Nha

Quần đảo Solomon

Tây Ban Nha

Trinidad và Tobago

Hoa Kỳ

Venezuela

Template:Trang định hướng