Shikoku

Revision as of 18:42, 13 October 2015 by TuanminhBot (talk) (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:09.5626587)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Thiếu nguồn gốc nhỏ|phải|200px|Vùng Shikoku

Shikoku (tiếng Nhật: 四国; Hán-Việt: Tứ Quốc) là một trong chín vùng địa lý và cũng là một trong bốn đảo chính của Nhật Bản.

Hành chính

Vùng Shikoku (tiếng Nhật:四国, Hán Việt: Tứ Quốc) thực ra bao trùm toàn bộ đảo Shikoku và cả một số đảo nhỏ xung quanh. Shikoku trong tiếng Nhật nghĩa là "bốn xứ", chỉ bốn tỉnh trước đây ở vùng này. Nay gồm bốn tỉnh mới là Ehime, Kagawa, KochiTokushima.

Địa lý

nhỏ|phải|200px|Đảo Shikoku

Template:Các vùng của Nhật Bản

Tham khảo

Template:Sơ khai Nhật Bản Template:Các chủ đề Template:Thể loại Commons