Smith & Wesson Model 10

Template:Infobox Weapon Smith & Wesson Model 10, còn được biết với tên gọi Smith & Wesson Military & Police là một loại súng lục của Hoa Kỳ được thiết kế bởi nhà máy Smith & Wesson từ năm 1889 nhưng đến năm 1899 nó mới thành công và ra đời. Đây là loại súng lục tiêu chuẩn của các sĩ quan cảnh sát Hoa Kỳ từ những năm 1940 đến những năm 1980, hiện nay nó cùng nhiều súng lục Smith & Wesson khác đã bị thay thế bằng súng lục Glock 17Beretta 92.

Loại súng này xuất hiện hạn chế ở một số chiến trường, đáng chú ý nhất là chiến tranh Đông Dương, sĩ quan cùng binh lính Pháp đã mang nó rất nhiều trong thời ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tịch thu nó rồi sử dụng lại sau những trận đánh.

Smith & Wesson Model 10 chính là súng lục tiêu chuẩn trong những bộ phim Việt Nam nói về đề tài kháng chiến chống Pháp. Nó cũng được Hương Cảng mua lại với số lượng khổng lồ rồi giao lại cho cảnh sát lẫn lính chính phủ Hương Cảng mang theo bên người như là vũ khí chính thức của họ.

Phiên bản nòng ngắn của nó vẫn là súng lục chính của cảnh sát hình sự Việt Nam cũng như Hương Cảng.

Các quốc gia sử dụng

Chú thích và tham khảo

Tham khảo

Thể loại:Súng Hoa Kỳ Thể loại:Súng ổ xoay Thể loại:Súng cổ Thể loại:Súng ngắn Thể loại:Súng dùng đạn.38 Special Thể loại:Vũ khí trong chiến tranh thế giới thứ nhất Thể loại:Vũ khí trong Thế Chiến II Thể loại:Vũ khí trong Chiến tranh Việt Nam Thể loại:Vũ khí cảnh sát