Cite This Page

Chi tiết ghi chú của Angkor Thom

  • Tên trang: Angkor Thom
  • Tác giả: Là gì Wiki contributors
  • Nhà xuất bản: Là gì Wiki, .
  • Ngày sửa cuối: 22 tháng 8 năm 2017 lúc 18:04 UTC
  • Ngày truy cập: 12 August năm 2022 lúc 18:15 UTC
  • URL thường trực: http://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Angkor_Thom&oldid=86733
  • Mã số phiên bản trang: 86733