Cite This Page

Chi tiết ghi chú của Threonin

  • Tên trang: Threonin
  • Tác giả: Là gì Wiki contributors
  • Nhà xuất bản: Là gì Wiki, .
  • Ngày sửa cuối: 7 tháng 4 năm 2016 lúc 16:28 UTC
  • Ngày truy cập: 6 July năm 2022 lúc 04:52 UTC
  • URL thường trực: http://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Threonin&oldid=224559
  • Mã số phiên bản trang: 224559