Sturmabteilung

Template:Chú thích trong bài Template:Infobox Military Unit

Sturmabteilung (nghĩa là Binh đoàn bão táp hay Lực lượng bão táp trong tiếng Đức), viết tắt là SA, là một tổ chức bán quân sự của Đảng Đức Quốc xã. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc tiến lên nắm chính quyền của Adolf Hitler vào những năm 30 của thế kỉ 20.

Lính SA thường được gọi là Lính áo nâu, bởi đây là màu quân phục của họ, và để phân biệt họ với lính SS (Schutzstaffel) mặc quân phục đen và nâu (so sánh Quân Sơ-mi đen của Ý). Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, áo sơ-mi nâu được đặt may cho quân Đức phục vụ ở chiến trường châu Phi nhưng vì lý do nào đó, một lượng lớn tồn lại khi chiến tranh kết thúc và do đó được chọn làm đồng phục cho SA vì lợi ích về mặt kinh tế.

SA cũng là lượng lượng bán quân sự Quốc xã đầu tiên tiến hành phát triến những danh hiệu quân đội giả để phong cho các thành viên của mình. Những quân hạng SA được sử dụng bởi một vài nhóm Quốc xã Đảng khác, chủ yếu là SS. Lính SA giữ vai trò rất quan trọng đối với việc Hitler thăng tiến lên nắm chính quyền cho đến khi bị thay thế bởi SS sau cuộc thanh trừng Đêm của những con dao dài (Nacht der langen Messer).

Chú thích

Thao khảo

 • Allen, William Sheridan, The Nazi Seizure of Power: The Experience of a Single German Town 1930-1935 by (Quadrangle Books, 1965).
 • Bessel, Richard, Political Violence and The Rise of Nazism: The Storm Troopers in Eastern Germany, 1925-1934, (Yale University Press, 1984, ISBN 0-300-03171-8).
 • Campbell, Bruce, The SA Generals and The Rise of Nazism, (University Press of Kentucky, 1998, ISBN 0-8131-2047-0).
 • Evans, Richard, The Coming of the Third Reich. Penguin Group, 2004.
 • Evans, Richard, The Third Reich in Power. Penguin Group, 2005.
 • Halcomb, Jill, The SA: A Historical Perspective, (Crown/Agincourt Publishers, 1985, ISBN 0-934870-13-6).
 • Hatch, Nicolas H. (trans. and ed.), The Brown Battalions: Hitler's SA in Words and Pictures (Turner, 2000, ISBN 1-56311-595-6).
 • Kershaw, Ian, Hitler: 1889-1936 Hubris. W. W. Norton & Company, 1999.
 • Littlejohn, David, The Sturmabteilung: Hitler’s Stormtroopers 1921 – 1945. Osprey Publishing, London, 1990
 • Fischer, Conan, Stormtroopers: A Social, Economic, and Ideological Analysis, 1929-35, (Allen & Unwin, 1983, ISBN 0-04-943028-9).
 • Fuller, James David, Collectors Guide to SA Insignia, (Matthäus Publishers, Postal Instant Press, 1985, ISBN 0-931065-04-6).
 • Maracin, Paul, The Night of the Long Knives: 48 Hours that Changed the History of the World. The Lyons Press, 2004.
 • Merkl, Peter H., The Making of a Stormtrooper, (Princeton University Press, 1980, ISBN 0-691-07620-0).

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Thể loại:Cộng hòa Weimar Thể loại:Cánh quân sự của các đảng phái chính trị Thể loại:Đức Quốc xã Thể loại:SA Thể loại:Tổ chức Quốc xã Thể loại:Chủ nghĩa chống cộng Thể loại:Adolf Hitler Thể loại:Từ và cụm từ tiếng Đức