Tên hiệu

Revision as of 14:55, 4 January 2018 by Thusinhviet (talk) (đã thêm Thể loại:Văn hóa Việt Nam dùng HotCat)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Tên hiệu thường là tên của trí thức thời phong kiến tự đặt thêm cho mình bên cạnh tên vốn có, thường là một từ ngữ Hán-Việt có nghĩa đẹp đẽ, thể hiện hoài bão hoặc tâm sự của mình. Ví dụ "Ức Trai" là tên hiệu của Nguyễn Trãi.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Rất sơ khai

Thể loại:Tên Thể loại:Văn hóa Trung Hoa Thể loại:Văn hóa Việt Nam