Tên người Trung Quốc

Template:Dablink Tên người Trung Quốc có nhiều khác biệt với tên người phương Tây. Tên người Trung Quốc được viết theo thứ tự họ (姓氏), tên đệm (中間名) và tên gọi (名字).

Người Trung Quốc xưng hô với nhau lịch sự theo lối lịch sự thường gọi họ, ví dụ Đặng Tiểu Bình (鄧小平) thì sẽ được gọi là ông Đặng thay vì ông Bình như cách xưng hô của người Việt. Những người Trung Quốc di cư sang các nước phương Tây hoặc có quan hệ làm ăn với phương Tây thì thường áp dụng các đặt tên theo người phương Tây đưa tên lên trước họ hoặc thêm tên phương Tây vào.

Trong xưng hô thân mật vẫn có cách gọi tên trực tiếp bằng cách thêm 阿.

Tham khảo

Template:Tên cá nhân trong các nền văn hóa khác nhau

Trung Quốc Thể loại:Văn hóa Trung Hoa Thể loại:Tiếng Trung Quốc